ஆதார் அட்டையில் எப்படி முகவரி மற்றும் பெயர் மாற்றம் செய்வது??

தற்போதைய சூழலில் அனைத்து மக்களின் தேவைகளுக்கும் ஆதார் அட்டை கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது, அப்படி தேவைப்படும் ஆதார் அட்டையில் இருக்கும் பிழைகள், பெயர்மாற்றம். முகவரி மாற்றம் போன்றவை  வெகுவான மக்களுக்கு எவ்வாறு மாற்றி புதுப்பித்த அட்டையை பெறுவது என்பது தெரிவதில்லை.. அப்படி தவிப்பவருக்காகவே … Read More

ஐந்து நிமிடத்தில் PF அட்வான்ஸ் அப்ளை செய்வது எப்படி???| How to apply PF ADVANCE

  ஐந்து நிமிடத்தில் PF நம்மில் பெரும்பாலோர் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்வார்கள் அவர்களுக்கு PF  பிடித்தம் செய்வார்கள்,, அந்த PF பணமானது அவர்கள் பணியில் இருந்து ரிசைன் செய்யும் போது தான்  நிறுவனம் மூலமாக பெற்றுதருவார்கள் அல்லது நாம் நேரடியாக … Read More